להזמנןת ספרים והרצאות

052-6095115

amir_I@gbrener.org.il

לחץ על התמונה לתוכן הספר

40 ש"ח ללא דמי משלוח ומע"מ

לחץ על התמונה לתוכן הספר

50 ש"ח ללא דמי משלוח ומע"מ

 לחץ על התמונה לתוכן הספר

40 ש"ח ללא דמי משלוח ומע"מ

ניתן לרכוש הרצאה בנושא הספרים בעבור 1500 ₪